Välkommen till STM och ITM

Stiftelsen tillämpad matematik var en förening av företag bildad 1970. Föreningens ändamål var att främja forskning inom tillämpad matematik samt praktisk användning av dess resultat, för utveckling av konkurrenskraften för i Sverige verksamma företag och organisationer.

Institutet för tillämpad matematik var en näringsdrivande svensk stiftelse inrättad av regeringen 1971. Institutets finansiering tryggades i ramavtal mellan STM och Staten genom STU och senare NUTEK. Statens stöd till ITM upphörde 2001. I samband med detta permuterades stadgarna så att styrelsen i sin helhet utsågs av STM.

STM och ITM bidrog starkt till inrättandet av Fraunhofer-Chalmers centrum för industrimatematik (FCC) år 2001. Efter Centrets framgångsrika start beslöt Föreningens och Institutets styrelser om upplösning av STM och ITM hösten 2007.

Slutmöte den 25 januari 2008.Last modified 20-Mar-2010
webmaster@itm.se

illustration